SurveyApp Panel

Badanie zadowolenia klientów

Home > SurveyApp Panel

SurveyApp jest najprostszym systemem do badania zadowolenia klientów na rynku. Dodatkowo na tle konkurencji wyróżnia się wyjątkowo intuicyjnym interfejsem zarówna dla klienta odpowiadającego na ankietę, jaki i analityka badającego wynik z przeprowadzonych badań. Bierzemy czynny udział w rozwoju tej aplikacji.

GALERIA

Copyright © 2023 BitApp