European Demography 2016

Badania demograficzne

Home > European Demography 2016

Jesteśmy jednym z podwykonawców portalu internetowego przedstawiającego w przystępny sposób kluczowe dane demograficzne, prognozy oraz trendy demograficzne do roku 2050. Badania obejmują płodności, umieralności, migracji i struktury ludności, takich jak starzenie się społeczeństwa, a także ich zmiany. Portal pozwala w prosty sposób porównywać, analizować oraz pobierać dane.

Aplikacja została napisana z wykorzystaniem PHP i micro framework Silex.

Copyright © 2023 BitApp