European Demography 2016

Badania demograficzne

Home > Portfolio > European Demography 2016

PRZEGLĄD PROJEKTU

Nazwa: European Demography 2016
Autor: Michał Kurcewicz
Data: maj 2016
Technologie: jQuery, HTML5, CSS3, Silex

Odwiedź stronę

OPIS PROJEKTU

Jesteśmy jednym z podwykonawców portalu internetowego przedstawiającego w przystępny sposób kluczowe dane demograficzne, prognozy oraz trendy demograficzne do roku 2050. Badania obejmują płodności, umieralności, migracji i struktury ludności, takich jak starzenie się społeczeństwa, a także ich zmiany. Portal pozwala w prosty sposób porównywać, analizować oraz pobierać dane.


Aplikacja została napisana z wykorzystaniem PHP i micro framework Silex.

PRZEGLĄD PROJEKTU

Copyright © 2022 BitApp